รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง ส่งมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 9 ต.หลักชัย
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา