ผวจ.ตรัง เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดหารายได้เพื่อจัดซื้อสำหรับติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศในยามฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
โครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน”

Share