ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันโควิด-19 ที่ อบจ.สระบุรี
ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย

Share