สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564
“เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

(5.2)C-211204004011
(5.3)C-211204012040
Share