สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์
สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์