สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้ารับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร วันที่ 3 ธันวาคม 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

(2.2)C-211207004110
(2.3ปC-211206005009
(2.4)C-211206005093