บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด มอบหุ่นสมชาย เพื่อฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้เหล่ากาชาด จ.กระบี่
บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด มอบหุ่นสมชาย เพื่อฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้เหล่ากาชาด จ.กระบี่