บมจ. ไทยออยล์ มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม Thaioil Charity Virtual Run 2021 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ
บมจ. ไทยออยล์ มอบเงิน ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ