บจก. ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) มอบหน้ากากให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชน
ยูนิโคล่ มอบหน้ากากให้แก่สภากาชาดไทย

Share