ไอซีอาร์ซี มีมติเลือก นางมีร์ยานา สปอลจาริก เอกเกอร์ นักการฑูตหญิงชาวสวิส ให้เป็นประธานหญิงคนแรก
ให้เป็นประธานหญิงคนแรก