ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย ส่งมาฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ที่ อบจ.สระบุรี
ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย