ธนาคารกสิกรไทย จับมือกับ รพ.รัฐ 5 แห่ง ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นสมาร์ท ฮอสพิทัล พัฒนาดิจิทัล เฮลธ์แคร์ แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ ให้กับ รพ.จุฬาฯ
แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ ให้กับ รพ.จุฬาฯ