มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ชวนช้อปสินค้าร้านพึ่งพาและสินค้าจากชุมชนในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก”
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก

(2.2)C-211202039085
(2.3)C-211202035122
(2.4)C-211202038059
Share