สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564