รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโปรแกรม “ENVISION NEXT” ให้บริการซอฟต์แวร์อุปกรณ์ทางการแพทย์
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโปรแกรม “ENVISION NEXT”

Share