ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
สภากาชาดไทยมอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

Share