เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ แพ็คชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบที่จุดเฝ้าระวังโรคโควิด-19 บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โซ่พิสัย
เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ แพ็คชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19