พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารตามโครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565 ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เพชรบูรณ์ และ จ.สกลนคร
รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก โครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565

(1.2)C-211124013034
(1.3)C-211124762010
(1.4)C-211124821008
Share