ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต จากการขาดแคลนเลือดบริจาคทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

7