รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.จุฬาฯ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

6