นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ในโครงการช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี เมืองไทยประกันชีวิต

3