รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ กล่าวถึงกรณีการขาดแคลนเลือดบริจาคทั่วประเทศ พร้อมชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

14