เขต-ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส และ พอร์ช-ศรัณย์ ศิริลักษณ์ ร่วมรายการ“คู่ไหน? ใช่เลย Secret Love” เพื่อมอบเงินบริจาคเข้าโครงการปรับปรุงห้องส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

9