นางปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเครื่องฟอกอากาศ หน้ากากอนามัย และสเปร์ยแอลกอฮอลล์ จาก บจก. ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ สำหรับใช้ในการรับบริจาคโลหิต

3
Share