นางปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเครื่องฟอกอากาศ หน้ากากอนามัย และสเปร์ยแอลกอฮอลล์ จาก บจก. ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตฯ
รับมอบเครื่องฟอกอากาศ หน้ากากอนามัย ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตฯ

Share