นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care เพื่อมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์