“ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด”
“ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด”