เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งวัคซีน Moderna ที่ทาง อบจ.อ่างทอง ได้รับมา หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย
วัคซีน Moderna ที่ทาง อบจ.อ่างทอง ได้รับมา หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

Share