รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบงานบริจาคจาก คุณสุรินทร์-คุณสมพร โอสถานุเคราะห์ มอบให้กับ รพ.จุฬาฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี
บริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ