นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้และหน่วยงานต่างๆ
นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

Share