เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย
แพทย์ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

Share