รพ.จุฬาฯ ร่วมลงนามในสัญญาแผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย เพื่อสร้างฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคที่แม่นยำ
รพ.จุฬาฯ ร่วมลงนามในสัญญาแผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย

Share