“หุ่นยนต์” ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง “นวัตกรรม”ฝีมือทีมนักวิจัยจุฬาฯ

“หุ่นยนต์” ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง “นวัตกรรม” ฝีมือทีมนักวิจัยจุฬาฯ
Share