ผลงานประดิษฐ์ข้อสะโพกเทียม ของแพทย์จุฬาฯแห่งแรกในประเทศไทย

ผลงานประดิษฐ์ข้อสะโพกเทียม ของแพทย์จุฬาฯ แห่งแรกในประเทศไทย
Share