อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน-คลองมะนาว จ. ตราด ภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง

 

Share