สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตช บุนนาคนำคณะทูตานุทูต และภริยา พร้อมคณะกรรมการการจัดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54 เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย