รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบงานบริจาคจาก คุณสุรินทร์-คุณสมพร โอสถานุเคราะห์ มอบให้กับ รพ.จุฬาฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี
ศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบงานบริจาคให้กับ รพ.จุฬาฯ

(2.2)C-211110039016
Share