สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตช บุนนาค นำคณะทูตานุทูต และภริยา พร้อมคณะกรรมการการจัดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
คณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Share