ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตขาดแคลนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

10