คอลัมน์ “คุณหมอขอบอก” บทความเรื่อง “ไฟเขียวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-โควิด พร้อมกัน ป้องกันติดเชื้อ ป่วย 2 โรคร่วม”

7