นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จาก บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการ “แต้มปันสุข” เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจส่งมอบให้แก่ประชาชนและโรงพยาบาล

5-1
5-2