กองทัพอากาศลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปยังกองบิน 56 จ.สงขลา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กองทัพอากาศลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย