นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564” เพื่อเข้าร่วมประกวด “ขวัญใจงานกาชาด 2564” ร่วมกับสภากาชาดไทย
ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564