รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพงธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ และ ผอ.รพ.จุฬาฯ
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพงธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี รพ.จุฬาฯ