ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ร่วมรับมอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จาก บจก. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ให้กับ รพ.จุฬาฯ
ชุดศิลปะดูแลใจ

(4.2)C-211008020011
(4.3)C-211008017002
Share