รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ลดวิกฤติขาดแคลนโลหิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ 5 พ.ย.64 บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 2 รพ.หัวเฉียว
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ลดวิกฤติขาดแคลนโลหิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19

(3.2)C-211104008063