นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บจก. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการ แต้มปันสุข เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจมอบให้ประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และโรงพยาบาลที่ขาดแคลน
โครงการ แต้มปันสุข เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจมอบให้ประชาชนที่ต้องกักกันตน

Share