ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กและผู้ใหญ่
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กและผู้ใหญ่