นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย) ในโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19”
รับมอบเงินบริจาค ในโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19”