นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ในโครงการช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย
มอบเงินบริจาค จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต สมทบทุนสภากาชาดไทย